Image

Czym jest Akademia Oświaty

Jest placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego pod nr 133746.

Akademia Oświaty powstała w 2016r. i jest jedyną firmą szkoleniową w Polsce, która realizuje kompleksowe szkolenia dla placówek, które zajmują się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, 
tj. żłobki, kluby dziecięce, instytucje dziennych opiekunów, nianie oraz prowadzi szkolenia i kursy 
dla jednostek samorządu terytorialnego, które pełnią nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami.

Akademia Oświaty realizuje również projekty związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nadchodzące wydarzenie

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 
I NIEPUBLICZNYCH

WARSZAWA, 14-15 MARCA 2019R.

Image

PRELEGENCI

DR MACIEJ
KAWECKI

DR MACIEJ<br>KAWECKI

DR SYLWIA
GWOŹDZIEWICZ

DR SYLWIA<br>GWOŹDZIEWICZ

MONIKA
ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK

MONIKA<br>ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK

MECENAS DOROTA
KUREK – ZIELIŃSKA.

MECENAS DOROTA<br>KUREK – ZIELIŃSKA.

RADOSŁAW
WASILEWSKI

RADOSŁAW<br>WASILEWSKI

DR KATARZYNA
ŚWIĄDER

DR KATARZYNA<br>ŚWIĄDER

JOANNA
JACZEWSKA SCHUETZ.

JOANNA<br>JACZEWSKA SCHUETZ.

DARIUSZ
PROKOPOWICZ

DARIUSZ<br>PROKOPOWICZ

BARTOSZ
RAKOWSKI

BARTOSZ<br>RAKOWSKI

ROBERT
WILCZEK

ROBERT<br>WILCZEK

NASI KLIENCI