Kontakt

Skontaktuj się z nami

Akademia Oświaty
Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

Adres korespondencyjny: ul. Królowej Marysieńki 29/1, 05-230 Kobyłka

NIP: 728-232-31-94 | REGON 520221336

akademiaoswiaty

Akademia Oświaty

Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk