Akademia Oświaty
Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Królowej Marysieńki 29/1

05-230 Kobyłka / k. Warszawy

NIP: 728-232-31-94

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych
i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

ul. Królowej Marysieńki 29/1

05-230 Kobyłka / k. Warszawy

NIP: 125-168-84-60