O nas

Akademia Oświaty

Akademia Oświaty, Placówka Kształcenia Ustawicznego została wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego pod nr 278929 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00418/2021.

Akademia Oświaty powstała w 2016 r. jako firma szkoleniowa, która oferuje interdyscyplinarne programy kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Akademia Oświaty ma statut placówki oświatowej, co oznacza, że kończąc nasze kursy otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEiN - dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Naszą ambicją jest kształcić specjalistów w dziedzinie pedagogiki, pracy socjalnej, polityki społecznej oraz prawa oświatowego. Prowadzimy również szkolenia i kursy dla jednostek samorządu terytorialnego. Kładziemy duży nacisk na wysoką jakość kształcenia. Niezwykle istotne dla nas jest to, aby kadra dydaktyczna reprezentowała  wysoki poziom wiedzy oraz posiadała doświadczenie zawodowe w  obszarze żłobków, klubów dziecięcych, instytucji dziennych opiekunów oraz placówek oświatowych.

Współpracujemy m.in. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Insytutem Badawczym.

Zaufało nam ponad 1400 żłobków, przedszkoli, szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Akademia Oświaty jako jedyna organizuje szereg Inicjatyw, projektów, które dotyczą obszaru żłobków i klubów dziecięcych.

Stworzyliśmy I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Osiągnęliśmy sukces w krótkim czasie dzięki naszemu profesjonalizmowi, rzetelności, profesjonalnemu zespołowi trenerów, którzy stanowią eksperci zajmujący się obszarem żłobków i klubów dziecięcych,
psychologowie, przedstawiciele ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego, prawnicy, ratownicy medyczni, eksperci ds. żywienia dzieci w wieku do lat 3.

Podstawa prawna działania Akademii Oświaty
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego Akademia Oświaty.

akademiaoswiaty

Akademia Oświaty

Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk