Zespół zarządzający

Image

MBA, mgr Robert Wilczek

Dyrektor placówki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent studiów podyplomowych: Master of Business Administration (MBA), Zarządzanie Oświaty, Zarządzanie projektami, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Były pracownik samorządowy, zajmujący się obszarem żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, polityki społecznej i oświaty. Pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora Wyższej Uczelni ds. rozwoju i promocji oraz Dyrektora Administracyjnego Uczelni Wyższych w Warszawie. Założyciel oraz Prezes I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Trener z zakresu zarządzania instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzi kontrolę żłobków i klubów dziecięcych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia, m.in. dla pracowników samorządowych, którzy pełnią nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi. Założyciel pierwszego w Polsce czasopisma, dedykowanego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Biblioteka Opiekuna Malucha”. Inicjator projektów na rzecz rozwoju żłobków i klubów dziecięcych oraz projektów żywieniowych przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez realizowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej i oświaty. Doświadczenie zdobywał m.in. w State Street Corporation na Jersey oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Image

Dr Dariusz Prokopowicz

Doradca

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem). Absolwent Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration w zakresie zarządzania i ekonomii. Absolwent studiów podyplomowych Finanse i Rachunkowość organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska. Obecnie kierownik Zakładu Innowacji w Międzynarodowym Instytucie Innowacji w Warszawie. Pełnił funkcję Rektora WSPiNS, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w WSBiZ oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii i Socjologii PWSBiA. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2017 - 2021 Dyrektor Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego.

akademiaoswiaty

Akademia Oświaty

Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk