Karnawałowe spotkanie integracyjne 08.02.2020

 

Pozdrawiam i zapraszam,

Robert Wilczek

Prezes Zarządu

I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych