Szanowni Państwo,

Wiele miesięcy temu zauważyłem, że w Polsce nie ma podmiotu, który zrzeszałby osoby prowadzące publiczne i niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. Wiem z doświadczenia, że podczas prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych pojawia się wiele wątpliwości, niejasności związanych choćby z przepisami prawa czy wymaganiami Sanepidu czy Straży pożarnej. Wiem, że wiele podmiotów potrzebuje wsparcia, pomocy czy choćby porady, dlatego podjąłem decyzję o powołaniu do życia I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Ideą Stowarzyszenia jest służba podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce we wszystkich obszarach funkcjonowania. Po wielu miesiącach udało mi się zebrać osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i które są gotowe służyć Państwu pomocą.

Zapewniam Państwa, że Stowarzyszenie będzie współpracowało z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami prywatnymi, z którymi będę chciał realizować projekty na rzecz żłobków i klubów dziecięcych. Dzięki powołanemu Stowarzyszeniu będziemy mogli realizować wspólne projekty, rozwiązywać Państwa problemy, ale co najważniejsze od teraz głos przedstawicieli żłobków i klubów dziecięcych będzie reprezentowany przez podmiot, który będzie dbał o Państwa interesy.

Zapraszam do współpracy wszystkie publiczne i niepubliczne żłobki i kluby dziecięce.
Jestem otwarty na Państwa propozycje, sugestie dotyczące rozwoju Stowarzyszenia.
Wspólnie zadbajmy o rozwój polskiego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zapraszam do współpracy.

Mgr, MBA Robert Wilczek

Prezes Zarządu

I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych
i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych