Zarząd

Robert Wilczek

MBA, mgr Robert Wilczek – Prezes Zarządu

Bartosz Rakowski

Mgr inż. Bartosz Rakowski – Członek Zarządu

Pełnomocnicy

Anna Anuszkiewicz Myć

Mgr Anna Anuszkiewicz Myć – Pełnomocnik Zarządu ds. metodycznych

Koordynatorzy lokalni:

Mgr Ewelina Chmura – Koordynator Stowarzyszenia, województwo dolnośląskie.

Mgr Anna Stosiek – Województwo opolskie.