Szkolenia

TERMIN: 25 – 26 stycznia 2020r.

MIEJSCE: Warszawa (dokładne miejsce zostanie wskazane tydzień przed wydarzeniem)

ADRESACI: ✓ opiekunowie ✓ dyrektorzy ✓ kierownicy

“Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’ to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.


Jest to uniwersalny program profilaktyczny, przeciwdziałający zachowaniom trudnym u dzieci
i młodzieży, rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jako program wspierania
 i podnoszenia kompetencji wychowawczych.


Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.”

Proponujemy cykl 10 warsztatowych spotkań w następujących obszarach:

 • skuteczna codzienna komunikacja - budowania
  komunikatów i aktywnego słuchania,
 • rozpoznawanie właściwego wyrażania i akceptowania
  uczuć,
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów,
 • motywowanie dzieci do współdziałania,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • uwalnianie dzieci od narzuconych ról w domu i szkole,
 • wyrażanie własnych oczekiwań i wyznaczania granic.

Trener

Pani Anna Anuszkiewicz - Myć

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalizująca się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Od ponad 10 lat pracuje z osobami z różnego rodzaju trudnościami i ich rodzinami (m.in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami w rozwoju, specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Koordynuje pracą terapeutów w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się na co dzień szeroko pojętą diagnozą, terapią, prowadzeniem instruktaży dla rodzin zdiagnozowanych dzieci, konsultacjami. Jest czynnym terapeutą, prowadzącym zajęcia dla najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Prowadzi również szkolenia z zakresu: wczesnego wykrywania zaburzeń wieku dziecięcego, funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wykrywania nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej, wprowadzania elementów SI do codziennej pracy w żłobkach i przedszkolach, strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców. Pełnomocnik I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych ds. metodycznych.

Informacje i szczegóły pod numerem telefonu 507 442 085
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od Autora

Przez kilka miesięcy tworzyłem firmę, której odbiorcami oferowanych usług będą osoby zajmujące się zawodowo opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. Swoją ofertę dedykuję przedstawicielom publicznych i niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla AkademiaOświaty.pl
Tworzenie stron internetowych Pedros.com.pl